You are currently viewing สิ่งสำคัญในการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

สิ่งสำคัญในการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

  • Post author:
  • Post category:Blog

สำหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้านในการใช้ชีวิตที่อยู่ในช่วงปลายอายุ หรืออาจจะช่วงหลังเกษียณในการทำงานที่เราต้องมีที่อยู่อาศัยการใช้ชีวิตที่สบายๆธรรมชาติแล้วแต่ความต้องการของบุคคล หรืออาจจะเป็นการสร้างให้พ่อแม่ ถึงแม้เราจะวางแผนในการสร้างบ้านแล้ว แล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือการสร้างให้ ผู้สูงอายุ เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต 

อุปกรณ์ที่ควรนึกถึง ผู้สูงอายุ

มีหลายอุปกรณ์ที่เราควรนึกถึงผู้สูงอายุเวลาการใช้ชีวิตภายในบ้านสะดวกสบายเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเราไม่ควรเอาอุปกรณ์ที่ยากต่อการใช้มาอยู่ภายในบ้าน เราควรหาอุปกรณ์ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็น สวิตช์ไฟต่างๆที่ไม่หยุดสูงจนเกินไป ที่ส่งผลให้เวลาจะเปิดปิดสวิตช์นั้นเกิดความลำบากในการเปิดปิดเราควรเอาแบบง่ายๆอยู่ใกล้มือ อุปกรณ์ช่วยเหลือยกตัวอย่างเช่นทำปุ่มเรียกขอความช่วยเหลือ เผื่อมีอะไรผิดพลาดไปเขาจะได้เรียกหาเราได้อย่างสะดวก

สำหรับในบ้าน

เป็นสิ่งสำคัญที่สุดส่วนมากในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุนั้นอาจจะจำเป็นต้องใช้รถเข็น เราควรสร้างทางลัดสำหรับทางไปอีกห้องแบบไม่ยุ่งยาก ไม่ควรมีรอยกั้นด้านล่างของพื้นที่อยู่บริเวณประตูอาจจะทำให้สะดุดได้ และควรทำประตูให้กว้างๆหน่อยเพื่อให้เดินทางได้สะดวก อีกอย่างเลยที่ขาดไม่ได้คือความสว่างภายในห้องเราควรมีแสงสว่างที่มากพอ เพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมองไม่ค่อยเห็นเรื่องสายตาเราไม่ควรทำให้ห้องนั้นทึบเกินไป

ความปลอดภัย

ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุนั้นถือว่าเป็นห้องที่อันตรายมากที่สุดเลย มักเกิดเรื่องบ่อยมากในการเข้าห้องน้ำพื้นห้องน้ำลื่น เราควรเลือกพื้นที่มีมาตรฐานและมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นพื้นห้องน้ำได้หรืออาจจะเป็นพื้นยางปูทับพื้นห้องน้ำไปอีกที แล้วห้องน้ำเราควรเตรียมเก้าอี้สำหรับอาบน้ำไว้ด้วย ถ้าหากไม่ใช้เก้าอี้ในการอาบน้ำให้ผู้สูงอายุยืนอาบน้ำมักจะเกิดอันตราย