You are currently viewing แนวคิดการทำโลโก้ สัญลักษณ์สำคัญของแบรนด์

แนวคิดการทำโลโก้ สัญลักษณ์สำคัญของแบรนด์

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในการทำธุรกิจต่างๆนั้นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างตัวตนหรือเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นก็คือโลโก้นั่นเอง โดยนอกจากภาพลักษณ์ของตัวสินค้าแล้วนั้นโลโก้เองก็สามารถกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ติดตากลุ่มลูกค้าจนทำให้จดจำแบรนด์ของเราได้เช่นกัน แต่การที่จะทำให้โลโก้แบรนด์ของเรานั้นเป็นที่จดจำของผู้คนทั่วไปจำเป็นจะต้องมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดและจะต้องมีอะไรบางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างสินค้าในธุรกิจของเรา และโลโก้ที่เราคิดค้นขึ้นได้อยู่ที่ว่าเราจะนำเสนอมันออกมาแบบไหน ฟังดูแล้วคุณอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากสำหรับการจะคิดคนทำโลโก้ด้วยตนเอง ส่วนมากจึงมักจะไปจ้างให้บริษัทออกแบบนั้นทำให้แต่การที่คุณไม่บรีฟรายละเอียดให้ชัดเจน คนที่ทำโลโก้ออกมาให้คุณไม่ว่าจะบริษัทไหนก็คงไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ตรงใจและมีประสิทธิภาพได้มากเพียงพอ ดังนั้นอย่างน้อยคุณจึงควรร่างภาพของโลโก้ไว้ในหัวเอาคร่าวๆ โดยเราจะมี แนวคิดการทำโลโก้ มาแนะนำ

แนวคิดการทำโลโก้ เริ่มจากคิดจุดประสงค์ในการทำ

รูปแบบของโลโก้นั้นมีมากมายหลายแบบ อยู่ที่ว่าคุณต้องการจะสื่อออกมาในรูปแบบไหน สามารถทำโลโก้ในลักษณะของรูปภาพที่สื่อถึงของที่คุณขายหรือจะทำเป็นเพียงตัวอักษรที่มีฟอนต์ลักษณะพิเศษ หรือใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวย่อของชื่อกิจการคุณก็ได้ อยู่ที่ว่าคุณต้องการสร้างภาพจำให้คนที่เห็นนั้นจดจำได้มากแค่ไหน โดยลักษณะของโลโก้ที่คุณจะคิดขึ้นมานั้นคุณต้อง คำนึงถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ ว่าส่วนมากเป็นกลุ่มคนลักษณะแบบไหนและรูปแบบของธุรกิจของคุณเป็นแบบไหน คุณควรออกแบบให้สอดคล้องกันเช่น หากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายต้นไม้โลโก้ของคุณก็ควรมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับต้นไม้หรือใบไม้ หรืออาจนำมาดัดแปลงใส่กับตัวอักษรที่เป็นชื่อร้านของคุณเป็นต้น  สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมโยงและทำให้ผู้คนจดจำโลโก้ของคุณได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้นโดยคุณต้องอย่าลืมว่ารูปแบบของโลโก้นั้นไม่ควรจะซับซ้อนมากจนเกินไป และหากคุณต้องการใส่ตัวหนังสือหรือชื่อร้านของคุณลงไปในโลโก้ด้วย คุณควรจะเลือกใช้ฟอนต์ที่สามารถอ่านง่าย ถ้าหากคุณใช้ฟอนต์ที่มีลักษณะอ่านได้ยากผู้คนจะไม่ได้จดจำในแง่ของชื่อร้าน แต่จะจำในรูปแบบของสัญลักษณ์อะไรบางอย่าง ซึ่งการที่มีรายละเอียดซับซ้อนมากเกินไปจะสร้างความสับสนในความทรงจำ ทำให้ไม่สามารถจำรูปแบบที่ชัดเจนได้ซึ่งนับว่าไม่ใช่เรื่องดี

นำทฤษฎีสีและจิตวิทยาเกี่ยวกับรูปทรงมาใช้

ในการออกแบบโลโก้ของคุณนั้นนอกจากความเชื่อมโยงที่คุณจะต้องสร้างขึ้นมาให้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับธุรกิจของคุณแล้วนั้น เรื่องของรูปร่างและสีก็มีผลต่อการแสดงออกและการจดจำของกลุ่มลูกค้าด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เส้นตรงให้ความรู้สึกมั่นคงแน่วแน่ เส้นลูกคลื่นให้ความรู้สึกสื่อถึงการเคลื่อนไหวเป็นต้น ส่วนสีต่างๆก็มีความหมายและสามารถสื่อสารถึงความรู้สึกในการรับรู้ถึงสีนั้นได้ เช่น สีแดงเป็นสีที่โดดเด่นร้อนแรงแต่อีกนัยหนึ่งก็สื่อถึงความอันตรายได้เช่นกัน หรือสีเหลืองหมายถึงความสดใสร่าเริงเป็นต้น  การนำหลักทฤษฎีเหล่านี้มาใช้จะช่วยส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้เห็นโลโก้โดยที่เราไม่ต้องสื่อสารผ่านทางตัวอักษรหรือคำพูดแต่อย่างใด แต่สามารถรับรู้ได้ทางความรู้สึกว่าธุรกิจของเรานั้นเกี่ยวข้องกับอะไร  การที่คนจดจำแบรนด์ของคุณได้นั้นหมายความว่า พวกเขาสามารถบอกต่อหรือสามารถกลายเป็นลูกค้าประจำของคุณได้ มีหลายครั้งเช่นกันสำหรับร้านที่มีรสชาติอาหารหรือขนมอร่อยแต่ไม่มีชื่อร้านที่ชัดเจน ทำให้เมื่อนานไปคนก็อาจหลงลืมและไม่สามารถบอกต่อได้ ดังนั้นเรื่องของชื่อแบรนด์และโลโก้แบรนด์จึงเป็นสิ่งสำคัญ